октомври 31, 2015

Услуги

DD Agency предлага следните услуги в сферата на връзките с обществеността: 

Планиране и изпълнение на стратегии и програми за връзки с обществеността:

 • Проучване и оценка на имидж и медийни нагласи.
 • Ситуационни медийни анализи и анализи на обществените нагласи.
 • Разработване и изпълнение на програми за действия в кризисни ситуации.
 • Планиране и изпълнение на програми за разширяване на потребителските групи.
 • Консултации за синхронизиране на стратегията за връзки с обществеността с цялостната корпоративна и маркетингова стратегия.
 • Планиране и изпълнение на кампании за връзки с обществеността.
 • Подготовка и изпълнение на тактики и схеми за създаване, утвърждаване и позитивна промяна на имиджа.
 • Разработване и изпълнение на програми за повишаване на конкурентоспособността.
 • Организиране на събития.

Подпомагане на пресслужби и отдели за връзки с обществеността на компании и организации:

 • Подготовка и тренинг на специалистите за връзки с обществеността за контакти с медии, клиенти, институции и др.
 • Подпомагане на пресслужбите за изграждане и поддържане на успешни връзки с медиите.
 • Индивидуална подготовка на говорители и прессекретари.
 • Провеждане на тестове и конкурси, консултации при подбор на специалисти за връзки с обществеността и реклама.

Консултации, разработване и изпълнение на програми за подобряване на вътрешноорганизационните комуникации:

 • Изследване, планиране и прилагане на програми за подобряване на корпоративната комуникация.
 • Програми за вътрешноинформационни дейности за интегриране на служителите в организацията.
 • Проучване на удовлетвореността на клиентите от предлаганите от компанията услуги – „Скрит клиент“.
 • Консултации и подпомагане на дейностите по подобряване на социалния климат, отношенията със синдикатите и преодоляването на социални конфликти. Програми за оптимизиране на отношенията с клиентите и външните сътрудници на компанията/организацията.

DD Агенция има опит в реализирането на мащабни антикризисни кампании

 • В случай на криза Агенцията разработва цялостна концепция за овладяване и излизане от кризата.
 • Създали сме и поддържаме трайни отношения с неправителствени организации, с които си партнираме преди по време и след кризата.

Еднократни услуги

 • Маркетингови теренни проучвания.
 • Анализ на медийното отразяване на определена тема.
 • Организиране на промоции и презентации.
 • Организиране на пресконференции, брифинги, кръгли маси, прескоктейли, приеми, семинари, конференции и други събития.
 • Методическа помощ при организиране на маркетингови и рекламни кампании.
 • Индивидуална подготовка на мениджъри/ръководители за подобряване на имиджа им.