Бизнес етиката и Международния протокола

DD Агенция е специализирана в провеждането на обучения и консултации в областта на Бизнес етиката и Международния протокола. Обученията са подходящи за компании, структури и организации, имащи за цел да повишат и изяснят спецификите на бизнес-комуникацията, етикета и протоколното поведение при различни ситуации, както по време на срещите с различни международни бизнес партньори, така и при протоколните мероприятия с международно участие.