НЕДОНОСЕНИТЕ БЕБЕТА НЕ СА ПАЦИЕНТИ, А ЛИЧНОСТИ

Патронажната грижа ще промени качествено медицинските услуги към пациента

II САГБАЛ „Шейново“ и фондация „Приятели“ разработиха проект за ранна подкрепа на преждевременно и рисково родени деца и техните семейства. Той предвижда оказване на специализирана помощ, основана на патронажна грижа за тези семейства. Екип от акушерка и социален работник извършва домашни посещения и подкрепя изграждането на връзката между детето и неговите родители, придружава родителите и ги подпомага още при изписването на новороденото дете от болницата, работи за предотвратяне на изолацията, спомага за социалното адаптиране на недоносените деца и децата с увреждания, осигурява комплексна медицинска грижа и превенция на възможни усложнения, както по отношение на физическото здраве, така и по отношение на взаимоотношенията вътре в семейството.

Болница „Шейново“ отдавна работи по проекти и програми, насочени към подпомагане на родители, които отглеждат деца в риск. Съвместно с българо-немската фондация „Приятели“ и диаконията на Франкфурт се разработи проект, който подпомага емоционалната адаптация на близките към новата ситуация в живота им. Родителите на деца, които са рисково родени и/или застрашени от увреждане, имат нужда от специализирана медицинска и социална подкрепа при грижите за своите деца. Много семейства в такава ситуация взимат решение да дадат детето си в стационарно заведение, защото не знаят как могат сами да се справят с трудностите при отглеждането. Данните показват, че недоносените деца са около 9-10% от всички новородени в страната. В болница „Шейново“ се раждат приблизително 110-130 недоносени деца годишно. Проектът „Начален старт на живота – ранна подкрепа на преждевременно и рисково новородени и техните семейства“ обхваща бебета, родени преди 32 гестационна седмица с тегло около и по-ниско от 2 кг. Такива деца остават под медицинско наблюдение и грижи в неонатологично отделение средно около месец и половина. През това време естествената връзката майка-дете се прекъсва, независимо, че родителите могат да посещават децата си ежедневно. Семействата с недоносени деца изпадат в стресова ситуация от първия ден след изписването. Екипът, който работи по проекта, започва ефективна работа с родителите от момента на раждането. Родителите и децата получават ефективна медицинска, педагогическа, социална и психологическа грижа във първите три години след раждането. „Това е труден период за родителите. Някои семейства се затварят в себе си и преживяват огромен стрес. Нашият екип се стреми да спечели доверието им и да им помогне, защото ролята на родителите е да бъдат активен участник в оздравяването, възстановяването и съзряването на децата“, казва Кирилка Цекова, акушерка в болница „Шейново“, част от екипа, който осигурява патронажни грижи.

„За нас недоносените деца не са пациенти, а личности“, казва д-р Румен Велев, изпълнителен директор на болница „Шейново“ и допълва, че моделът, по който работи проекта, ще даде информация и данни за изграждане на национална стратегия за недоносените бебета. „Патронажната грижа е качествена промяна в медицинското обслужване. Това е друго ниво на обслужване, което работи в полза на пациента и в полза на медицинския персонал, който постоянно повишава квалификацията си.“

Досега болница „Шейново“ и фондация „Приятели“ са поели грижите и подкрепата на 14 деца и техните семейства. Постигнатите до момента добри резултати мотивираха екипа на болница и фондация „Приятели“ да търсят възможност за продължаване на работата. Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“ към Европейския социален фонд дава шанс за развитие и проектът „Начален старт на живота – Ранна подкрепа на преждевременно и рисково новородени и техните семейства“ получи финансиране за срок от 14 месеца. Новият проект ще даде възможност за поемане на грижи и осигуряване на подкрепа на между 40 и 50 деца и техните семейства.

С работата по проекта са ангажирани 5 акушерки от болница „Шейново“ и двама социални работници от фондация „Приятели“.