КонтурГлобал Марица Изток 3 е в готовност за предстоящия есенно-зимен период

КонтурГлобал Марица Изток 3 гарантира стабилното и безопасно производство на електроенергия и в предстоящия есенно-зимен период 

Зимният сезон традиционно носи значително увеличаване на потреблението на електроенергия, което налага производителите да работят с по-голяма натовареност на мощностите и при по-тежки условия. В тази връзка КонтурГлобал Марица Изток 3 е предприела необходимите мерки и е извършила в пълен обем техническата и организационна подготовка с цел да се гарантира стабилното и безопасно производство на електроенергия за всички потребители. Централата е ключов фактор за осигуряването на енергийната сигурност и независимост на страната.  

Топлоелектрическата централа КонтурГлобал Марица Изток 3 се притежава и управлява от КонтурГлобал (73%) и Национална електрическа компания ЕАД (27%).  Тя е втората най-голяма електроцентрала на лигнитни въглища в България с четири енергоблока с обща инсталирана мощност от 908 мегавата. Годишно централата произвежда около 10% от електроенергията в страната.  

През последните 15 години компанията инвестира над 1,4 милиарда лева за модернизация и рехабилитация на съоръженията. КонтурГлобал Марица Изток 3 е първата топлоелектрическа централа на Балканите, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда. Отличните оперативни резултати и вниманието към здравословните и безопасни условия на труд допринесоха за впечатляващия резултат от над 8,7 милиона работни часове без инциденти със загуба на работно време към края на август 2018 г. 

За последните дванадесет години компанията е внесла в държавния и местния бюджет под формата на данъци, мита и такси 687 милиона лева. В компанията работят близо 500 души висококвалифициран персонал, в чиито компетентности се инвестира постоянно, защото инвестицията в човешкия капитал е най-ценна за една организация. За същия период КонтурГлобал Марица Изток 3 е внесла социални и здравни осигуровки на стойност 70 милиона лева. 

Общият размер на направените инвестиции за подобряване на социалната среда и инфраструктурата в област Стара Загора възлиза на 3 милиона лева.  Компанията осигурява добър живот на над четиристотин семейства в Старозагорска област, с което допринася за подобряване стандарта на живот и социалната стабилност в региона.  

КонтурГлобал Марица Изток 3  ще продължи да бъде коректен и надежден работодател и производител на електроенергия за нуждите на икономиката и битовите потребители.