октомври 31, 2015

За нас

DD Agency е първата регистрирана в България агенция за проучване и връзки с обществеността. Агенцията е създадена през 1993 г. в гр. София и сертифицирана по ISO.

DD Agency работи активно в сферата на връзките с обществеността. Агенцията има изградени трайни контакти с журналисти, водещи медийни експерти, политолози, изкуствоведи, специалисти по социални науки и маркетинг, благодарение на активната си и дългогодишна практика.

Повече от 22 години DD Agency прилага успешно различни аспекти на връзките с обществеността – връзки с медии, връзки с неправителствени и правителствени организации, репутационен мениджмънт, кризисен PR, организиране на събития, политически, корпоративни, финансови връзки с обществеността.

Предизвикателствата през годините доведоха до развитие на DD Agency. Агенцията има сътрудници в някои от по-големите градове в България. Непрекъснатото развитие и усъвършенстване на услугите са основни цели на DD Agency. Професионалният екип, нестандартните и иновативни решения, задълбоченото познаване на медийния пазар и дългогодишния опит правят DD Agency уникална.